تنظیمات ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک

ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک

 

ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک زنفا

F6 _ صفحه تنظیمات ماهیچه کش

۱ _ هسته A

در این موقعیت عملکرد ماهیچه کش A به صورت خاموش ماهیچه فعال (حرکت به صورت جک) و گیربکس فعال (حرکت به صورت چرخشی) تنظیم می‌گردد.

 

۲ _ انتخاب نوع

در این موقعیت می‌توان با انتخاب گزینه‌ی ساعت اتمام عملکرد ماهیچه کش را بر اساس زمان تنظیم کرد و در صورت انتخاب محل اتمام عملکرد ماهیچه کش را بر اساس میکروسویچ تنظیم نمود.

 

۳ _ فشار، سرعت، زمان داخل

در این موقعیت می‌توان از بالا به پایین به ترتیب فشار سرعت و زمان را تنظیم نمود.

 

۴ _ شمارش پیچ

در این موقعیت می‌توان با فعال نمودن گیربکس این بخش را فعال نمود.

 

۵ _ شمارش پیچ

این بخش فعال نیست.

 

۶ _ محل و ACT POINT

در این موقعیت می‌توان محل عملکرد جک هیدرولیک یا گیربکس قالب را در اپتدا یا انتهای حرکت گیره و با انتخاب گزینه mild فعال شدن موقعیت محل موقعیت گیره را مشاهده نمود.

نکته:

جهت فعال نمودن جک یا گیربکس می‌توان با انتخاب گزینه‌ی Close اپتدای گیره بسته و شروع سیکل بعد با انتخاب گزینه‌ی Open اپتدای گیره باز و با انتخاب گزینه‌ی Mild و نایین موقعیت گیره در هنگام حرکت گیره تنظیم و فعال نمود.

 

۷ _ مکث هسته تزریق

با فعال نمودن این موقعیت می‌توان در هنگام تزریق روغن را در پشت جک های ماهیچه کش محفوظ کرد. قابل توجه می‌باشد که در تمامی تنظیمات (داخل و خارج) A. B . C . D…. این تنظیمات ثابت می باشد.

 

4 پاسخ به ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک
  1. تنظیمات گیره هم قرار بدید

  2. دستگاه ۱۷۸تن رسید ؟


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.