خدمات شرکت زنفا به مشتریانویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

  • قویترین دستگاه تزریق پلاستیک در ایران

  • قدرت و سرعتی باور نکردنی

  • بیشترین کاهش مصرف انرژی برق در دستگاه های زنفا

  • غیرقابل مقایسه با دستگاه های دیگر از لحاظ کیفیت ، ظاهر ، وزن دستگاه ، حجم تزریق و ...

  • عدم افزایش دمای آب خنک کن دستگاه

  • صدای کم دستگاه

محصولات شرکت زنفا

دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکتریک

دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکتریک زنفا ماشین قویترین دستگاه موجود در بازار جهت تولید قطعات پلاستیکی با کمترین زمان ممکن است.

200.000.000 200.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 50 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 50 تن زنفا ماشین قویترین دستگاه موجود در بازار جهت تولید قطعات کوچک با کمترین زمان ممکن است.

250.000.000 250.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 100 تن زنفا جهت تولید قطعات کوچک که وزن کم و متوسطی دارند استفاده میشود ...

350.000.000 310.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک ۹۸ تن

دستگاه تزریق پلاستیک 98 تن زنفا جهت تولید قطعات کوچک مانند درب نوشابه ، درب دبه ، پریز های برق و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

340.000.000 300.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 138 تُن

دستگاه تزریق پلاستیک 138 تن زنفا جهت تولید قطعات پزشکی ، لپ لپ ، سرنگ ، لوزام خانگی ، گلدان پلاستیکی کوچک و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

390.000.000 370.000.000