اعلامیه ها

تصویر ویرانی سیل

  سیل در شهرهای ایران خرابی و تلفات زیادی به جای گذاشت طی بارش زیاد باران و تند بادها در روزهای اخیر، سیل خرابی و تلفات زیادی در شهرهای مختلف ایران به جای گذاشت. سیلابهای ناشی از پدیده مانسون از اول مرداد آغاز شد. در این سیلاب ها ۲۴ استان شامل : آذرباییجان شرقی، اصفهان، […]

کاهش قیمت مسکن رییس اتحادیه مشاوران املاک : بازارمسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته ای با افت قیمت مواجه شده است. اگر سایت های فروش مسکن:مراکز آماری وبرخی غیرکارشناس ها باعث ایجاد تلاتم وتشنج نشوندانتظار افت بیشترقیمت خانه وجوددارد اما نمیتوان توقع ریزش شدیدی داشت. متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آماررسمی حدودا متری سی میلیون […]