• قالب تزریق پلاستیک چیست؟
    قالب تزریق پلاستیک چیست؟
  • قالب تزریق پلاستیک چیست؟
    قالب تزریق پلاستیک چیست؟
  • قالب تزریق پلاستیک چیست؟
    قالب تزریق پلاستیک چیست؟

قالب های تزریق پلاستیک

نوعی از قالب می باشند که محصول خروجی از داخل قالب ، جنسی از خانواده پلاستیک دارد برای مثال جاروبرقی ، خودکار ، اسباب بازی ، سبد میوه و….

این نوع از قالب ها از پر کاربرد ترین قالب های موجود در دنیا می باشد که به دلیل نوع استفاده محصول بعضا می بایست از زیبایی و کیفیت سطح بالایی برخوردار باشد اجزای تشکیل دهنده قالب پلاستیک عبارتند از :کفشک . پل . کور و کویتی . پران . صفحه پران . اسپرو .هات را نر و…..
دستگاه هایی که برای تولید قطعات پلاستیکی از قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود به نام دستگاه تزریق پلاستیک معروف می باشند که انواع مختلفی مثل 50گرم 100گرم 1000گرم و بالاتر را در بر می گیرند.
عموما قالب های تزریق پلاستیک برای تولید انبوه از یک قطعه ی پلاستیکی استفاده می شود هر قطعه ی پلاستیکی که در اطراف ما وجود دارد مطمئنا از یک قالب به وجود آمده است این قالب ها یکی از پر کاربرد ترین قالب ها می باشند و محصول خروجی از این قالب ها در زندگی ما به وفور یافت می‌شود.

ساختمان قالب های تزریق پلاستیک ؛
قالب های تزریق پلاستیک از نظر کلی به دو نوع تقسیم می شوند :
قالب هایی با راه گاه سرد
قالب هایی با راه گاه گرم
ونیز از نظر ساختمانی بر دو نوع می باشند
قالب های دو صفحه ای
قالب های سه صفحه ای که تعداد صفحات قالب و خط جدایش ان ها بر اساس عواملی مانند تعداد حفره های قالب شکل قطعه ی پلاستیکی نوع ماشین تزریق نوع مواد مصرفی و سیستم خروجی هوا و ….. تعیین می شود .

اصولا در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد
1بخش ثابت قالب نیمه ثابت که دراین نیمه
موادگرم تزریقی پلاستیک تزریق می شوند
2بخش متحرک نیمه متحرک که در قسمت
متحرک ماشین تزریق بسته می شوندوسیستم و مکانیزم بیرون اندازی قطعات اکثردارآن قرار دارد
تعیین تعداد حفره ها محفظه های قالب آزنکات مهم طراحی قالب های تزریقی می باشد
قالب های پلاستیک در این زمینه بردو نوع هستند
1قالب های تک حفره ای
درمواردی آزقالب های تک حفره ای استفاده
می شوند که مقدار تولیدقطعه پلاستیکی محدودمی باشندبنابراین طراحی وساخت قالب های تک حفره ای ازنظرزمان ساخت مسائل اقتصادی ارزان ترتمام خواهد شد
2قالب های چندحفره ای
اگرتعداد فرآورده های تولیدی زیادباشد بالاخص درمواردی که قطعه هم کوچک باشد
ازروش طراحی و ساخت قالب های چند حفره ای استفاده می شود

جنس قالب
پس از این که قالب به صورت تعوری یعنی با استفاده از فرمول و نقشه ی اماده شده نوبت به ساخت عمقی قالب می رسد اما قبل از ساخت مراحل دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از انتخاب مواد و جنس قالب که بر حسب نوع قطعه ای که در نهایت مطلوب می باشد تعیین می شود.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.