شارژ دستگاه تزریق پلاستیک

شارژ دستگاه تزریق پلاستیک

 

شارژ دستگاه تزریق پلاستیک

در این صفحه و زیر مجموعه های آن اطلاعات و تنظیمات بارگیری و مکش را مشاهده می‌نمایید.

 

۱_ مراحل ۱ تا ۵ بارگیری

در این مرحله می‌توان به ترتیب از بالا به پایین تراکم فشار سرعت و موقعیت بارگیری را تنظیم نمود.
نکته: در این مرحله معمول است ا ز دو مرحله استفاده کنیم.

 

۲_ مکش

در این سطر می‌توان به ترتیب از بالا به پایین فشار سرعت و موقعیت مکش براساس خطکش یا محل تنظیم نمود.

 

۳_ حالت مکش

در این موقعیت می‌توان حالت مکش را بعد از تزریق یا بارگیری تنظیم نمود.

 

۴_ مکش قبل شارژ

در این موقعیت می‌توان مکش بعد از تزریق و قبل از بارگیری ر ا تنظیم نمود.

 

۵_ مکث

در این موقعیت می‌توان مکث بعد از تزریق را تنظیم نمود.

 

۶_ زمان مکش

در این موقعیت می‌توان مکش را بر حسب زمان تنظیم نمود.

 

۷_ موقعیت جریان ملد

در این موقعیت می‌توان محل قرار گرفتن ماردون برای شروع بارگیری قبل از تزریق را تنظیم نمود.

 

۸_ خنک شدن

در این موقعیت می‌توان زمان خنک شدن قطعه یا مکث گیره باز را تنظیم نمود.

 

۹_ محل تزریق

در این موقعیت مقدار عددی خط کش تزریق مشاهده می‌گردد.

 

۱۰_ دور مارپیچ

در این موقعیت می‌توان تعداد دور ماردون را در انتهای بارگیری مشاهده نمود.

 

تنظیمات تزریق پلاستیک

4 پاسخ به شارژ دستگاه تزریق پلاستیک
  1. You need to take part in a contest for one of the most useful blogs on the web. I most certainly will recommend this website!


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.