صفحه خواندن قالب دستگاه تریق پلاستیک

 

خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک

 

خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک

صفحه خواندن قالب

 

برای خواندن قالب های ضبط شده و جاری کردن اطلاعات آن ها بر روی سیستم از صفحه‌ی اصلی کلید F10 و سپس کلید F5 و کلید F2 را فشار دهید.

در صفحه‌ی خواندن و در موقعیت منبع از بین گزینه های دستگاه و Mem card گزینه‌ی دستگاه را انتخاب نمایید.

موقعیت ترتیب، از بین گزینه های تاریخ و نام قالب، گزینه‌ی نام قالب را انتخاب نمایید.

در مرحله خواندن قالب شماره‌ی مربوط به قالب مورد نظر در جدو ل را در این موقعیت وارد نمایید.

کلید Enter را فشرده و قالب مورد نظر در جدول به رنگ زرد متمایز می گردد.

از بین گزینه های تأیید و انصراف گزینه‌ی تأیید را انتخاب نمایید.

کلید Enter را فشرده که بر روی صفحه پیغامی به عنوان خواندن مشاهده می گردد.

در این زمان مجددا کلید Enter را فشرده تا اطلاعات قالب خوانده شده و بر روی سیستم مشاهده گردد.

 

آموزش های بیشتر در وب سایت قرار گرفت.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.