• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

تولید آنزیم های بهبود یافته برای تخریب پلاستیک ها و دستگاه تزریق پلاستیک

دانمشندان اخیرا طی پژوهشی موفق شده اند آنزیمی را کشف کنند که قادر است به تخریب بطری های پلی اتیلن ترفتالات سرعت زیادی ببخشد.
تلاش محققین بر سازوکار عملکرد این آنزیم متمرکز شده است. با درک این سازوکار می توان در مقیاس های عظیم از این آنزیم بهره های لازم را برد. با تلاش های صورت گرفته محققان به این نتیجه رسیده اند که اثر مستقیم این آنزیم بر بلورهای موجود در PET می باشد. در همین راستا این آنزیم تجزیه کننده PETase نام گرفته است.
بطری های PET به دلیل قابل بازیافت بودن بسیار محبوب می باشند. با این وجود میزان رهایش این بطری ها در طبیعت اندک نیست. مدت زمانی که طبیعت برای تخریب این مواد نیاز دارد قرن ها به طول می انجامد. استفاده از این آنزیم می توان مدت زمان تخریب در طبیعت را به میزان چشمگیری کاهش دهد. این در حالی است که این کاهش زمانی همچنان مطلوب نیست. اما این محققان امیدوارند بتوانند با دستکاری ژنتیکی و مهندسی این آنزیم سازوکار آن را تسریع نمایند.
علاوه بر آلودگی های زیست محیطی در خشکی، آلودگی اقیانوس ها نیز مشکل بزرگ بشری محسوب می شود به طوریکه طبق پیش بینی ها تا سال 2050 تعداد زباله های موجود در اقیانوس ها از تعداد ماهی ها بیشتر خواهد بود. استفاده از PETase در زباله های دریایی و از بین بردن آن ها نیز بسیار موثر شناخته شده است.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.