14ژانویه 2018
  • انواع پمپ های دستگاه تزریق پلاستیک

انواع پمپ های دستگاه تزریق پلاستیک هیدرولیک : در مدار هیدرولیک دستگاه های قدیمی و دستگاه های متفرقه امروزی از پمپ های دبی ثابت استفاده شده است این نوع پمپ ها برق زیادی مصرف می کند و به همین دلیل استفاده از ان ها در ساخت و تولید ماشین های تزریق پلاستیک تقریبا منسوخ شده است […]

16ژانویه 2018
  • نقش پلاستیک در صنعت
  • دستگاه تزریق پلاستیک

نقش پلاستیک در صنعت و دستگاه تزریق پلاستیک حدود ۲۳% پلاستیک ها در صنایع بسته بندی به کار می روند ، حدود ۲۰%پلاستیک ها در صنایع ساختمان سازی استفاده می شود.

19ژانویه 2018
  • دستگاه تزریق پلاستیک

نحوه تزریق پلاستیک یکی از مهمترین وپرکاربردترین روشهای شکل دهی پلاستیک وتولیدمحصولات پلاستیکی درصنایع محسوب می شود دراین روش ماده اولیه که یکی ازانواع ترموپلاستهامی باشد طی عملیات خاصی به داخل کویتیهای cavity.قالب رانده شده وپس ازخنک کاری ازقالب بیرون می ایند.