• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

انواع پلاستیک و دستگاه تزریق پلاستیک

دو نوع پلاستیک در صنعت موجود می باشد که یکی رزین گرما سخت (thermosetting) که قابلیت نرم شدن نداشته و یکباره شکل داده و سخت می شود. نوع دیگر رزین گرما نرم ( thermoplastic ) نام دارد که با افت و خیز دما سخت یا نرم می شود.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.