تصویر آموزش کار با PLC دستگاه تزریق پلاستیک زنفای

 

آموزش کار با دستگاه تزریق پلاستیک زنفای

آموزش کار با PLC دستگاه تزریق پلاستیک زنفای

با روش نمودن دستگاه و آماده به کار شدن سیستم صفحه نمایش اصلی مشاهده می گردد.

 

۱ _  وضعیت کارکرد دستگاه

در این موقعیت حالت کارکرد دستگاه به صورت دستی، درب اتوماتیک، چشم اتوماتیک و یا فول اتوماتیک مشاهده می‌گردد.

 

۲ _  اتصال

در این موقعیت در صورت داخل بودن سوکتها ارتباط ما بین مین برد (Main board) و کنترل پنل (Control panel) برقرار است و در صورت خارج بودن سوکت ها ارتباط برقرار نیست و نیاز به بررسی دارد.

 

۳ _  اسم قالب و سایز دستگاه

در این موقعیت نام قالب و سایز دستگاه مشاهده می‌شود.

 

۴ _  فشار ، سرعت

در این موقعیت وضعیت فشار و سرعت هر عملکرد در دستگاه مشاهده می‌گردد.

 

۵ _  دمای المنتها

در این موقعیت تعداد المنهای فعال و خاموش یا روشن بودن هر المنت مشاهده می‌گردد.

 

۶ _  محل گیره

در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می‌شود.

 

۷ _  محل پران

در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می‌شود.

 

۸ _  محل تزریق

در این موقعیت مقدار عددی خط کش تزریق مشاهده می گردد.

 

۹ _  قطعه شمار

در این موقعیت تعداد ضرب تولید شده مشاهده می‌گردد.

 

۱۰ _  زمان سیکل

در این موقعیت زمان سیکل در حال کار مشاهد ه می‌گردد.

 

۱۱ _  زمان عملکرد

در این موقعیت زمان مربو ط به هر عملکرد مشاهده می‌گردد.

 

۱۲ _ دور مارپیچ

در این موقعیت تعداد دور چرخش مارپیچ در انتهای بارگیری در دقیقه ثبت و مشاهده می‌گردد.

 

۱۳ _  سنسور فشار

در این موقعیت مقدار فشار فعلی سیستم مشاهده می‌گردد.

 

۱۴ _  دمای تانک روغن

در این موقعیت دمای فعلی روغن داخل تانک مشاهده می‌گردد.

 

۱۵ _  نما ی موتور

در این موقعیت وضعیت روشن و خاموش بودن موتور مشاهد ه می‌گردد.

 

۱۶ _  نمای المنت

در این موقعیت وضعیت روشن و یا خاموش بودن المنت ها مشاهده می‌گردد.

 

۱۷ _ تاری خ و زمان

در این موقعیت تاریخ و زمان سیستم مشاهده می‌گردد.

 

۱۸ _  نوا ر آلارم

در این موقعیت خطاهای به وجو د آمده در هر زمان را می‌توان در نوار آلارم مشاهده کرد.

 

۱۹ _  نمایش  F1

با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه نمای کلی امکان پذیر است.

 

۲۰ _  گیره  F2

با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات گیره امکان پذیر است.

 

افزودنیهای پلاستیکها

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.