تصویر تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک

آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای

 

آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای

F2 صفحه تنظیمات گیره

در این صفحه و زیر مجموعه‌ی آن اطلاعات و تنظیمات گیره بسته و گیره باز مشاهده می‌شود.

 

۱ _ کورس گیره

در این قسمت حداکثر مقدار بازشو گیره تنظیم می‌گردد.

 

۲ _ جلو ۱

اولین مرحله از بسته شدن گیره که می‌توان با استفاده از آن فشار و سرعت نسبتا بالایی را تنظیم نمود.

 

۳ _ جلو ۲

دومین مرحله از بسته شدن گیره که می‌توان سرعت و فشار متوسط آن را تنظیم نمود.

 

۴ _ جلو ۳

سومین مرحله از بسته شدن گیره که می توان با سرعت فشار متوسط آن را تنظیم نمود.

 

۵_ ایمنی

چهارمین مرحله حفاظت قالب است که می‌بایست آن را با سرعت فشار پایین آن را تنظیم نمود.

 

۶ _گرفتن

پنجمین مرحله قفل گیره می‌باشد که می‌توان با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین آن ر ا تنظیم نمود.

 

۷ _ جلو ۱

اولین مرحله از بازشو گیره می‌باشد که می‌توان با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین آن را تنظیم نمود.

 

۸ _ جلو ۲

دومین مرحله بازشو گیره می‌باشد که می‌توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط آن را تنظیم نمود.

 

۹ _ جلو ۳

سومین مرحله بازشو گیره می‌باشد که می‌توان آن را با استفاده از فشار و سرعت بالا تنظیم نمود.

 

۱۰ _ جلو ۴

چهارمین مرحله از باز شو گیره می‌باشد که می‌توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط آن را تنظیم نمود.

 

۱۱ _ جلو ۵

پنجمین مرحله بازشو گیره می‌باشد که می‌توان با استفاد ه از فشار و سرعت پایین آن را تنظیم نمود.

 

۱۲ _ محل گیره

در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می‌گردد.

 

۱۳ _ محل پران

در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می‌گردد.

 

۱۴ _ زمان بستن

در این موقعیت می‌توان زمان بسته شدن گیره را مشاهده نمود.

 

۱۵ _ انتهای باز

در این موقعیت می‌توان موقعیت انتهای باز شدن کورس گیره باز را مشاهده نمود.

 

دستگاه‌های تزریق پلاستیک شرکت تولیدی ZHENFEI

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.