آرشیو برچسب ها: مکنده هوایی

استفاده از چوب به جای پلاستیک در حسگرهای هوشمند دستگاه تزریق پلاستیک محققان دانشگاه سیمون فریزر موفق به جایگزینی چوب به جای پلاستیک در حسگرهای دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا شدند تا آینده صنعت الکترونیک را دچار تحول کنند.

ابداع پلاستیک بی نهایت قابل بازیافت و دستگاه تزریق پلاستیک گروهی از شیمیدان های آمریکایی یک نوع جدید پلاستیک ابداع کرده اند که به گفته آنها از لحاظ تئوری بی نهایت قابل بازیافت است. در حالی که پلاستیک ها به اندازه زیادی کارایی دارند اما تاثیر آنها بر محیط زیست در سال های اخیر به […]