آرشیو برچسب ها: مواد کش

افزودنیهای پلاستیکها و دستگاه تزریق پلاستیک چینی تقسیم فیزیکی این افزودنی ها به چهار گروه انجام می شود: جامدات، لاستیکها، مایعات و گازها که از مورد آخر در ساخت بسپارهای سلولی استفاده می شود. از نظر عملکرد با گروه های بشتری روبرو هستسم که موارد ذیل مهمترین اند: ۱- پرکنها ۲- نرمسازها و نرم کننده […]

انواع پلاستیک و دستگاه تزریق پلاستیک دو نوع پلاستیک در صنعت موجود می باشد که یکی رزین گرما سخت (thermosetting) که قابلیت نرم شدن نداشته و یکباره شکل داده و سخت می شود. نوع دیگر رزین گرما نرم ( thermoplastic ) نام دارد که با افت و خیز دما سخت یا نرم می شود.