آرشیو برچسب ها: مواد کش تزریق پلاستیک

مراحل ویژه کنترل قطعات لاستیکی در دستگاه تزریق پلاستیک ۱-کنترل کیفیت مواد اولیه ۲-کنترل کیفیت فرایند تولید ۳-کنترل کیفیت محصول تولید شده ۴-کنترل کیفیت عملکرد محصول در شرایط کارکرد در ادامه نمایی از فرایند در برگیرنده این چهار مرحله به تصویر کشیده شده است. اگر اعمال کننده سیستم کنترل کیفیت کارخانه خودروساز که خریدار قطعات […]