آرشیو برچسب ها: ماشین تزریق چینی

استفاده از چوب به جای پلاستیک در حسگرهای هوشمند دستگاه تزریق پلاستیک محققان دانشگاه سیمون فریزر موفق به جایگزینی چوب به جای پلاستیک در حسگرهای دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا شدند تا آینده صنعت الکترونیک را دچار تحول کنند.