آرشیو برچسب ها: قویترین دستگاه تزریق پلاستیک چینی

افزودنیهای پلاستیکها و دستگاه تزریق پلاستیک چینی تقسیم فیزیکی این افزودنی ها به چهار گروه انجام می شود: جامدات، لاستیکها، مایعات و گازها که از مورد آخر در ساخت بسپارهای سلولی استفاده می شود. از نظر عملکرد با گروه های بشتری روبرو هستسم که موارد ذیل مهمترین اند: ۱- پرکنها ۲- نرمسازها و نرم کننده […]