آرشیو برچسب ها: دستگاه چینی تزریق

ابداع پلاستیک بی نهایت قابل بازیافت و دستگاه تزریق پلاستیک گروهی از شیمیدان های آمریکایی یک نوع جدید پلاستیک ابداع کرده اند که به گفته آنها از لحاظ تئوری بی نهایت قابل بازیافت است. در حالی که پلاستیک ها به اندازه زیادی کارایی دارند اما تاثیر آنها بر محیط زیست در سال های اخیر به […]