آرشیو برچسب ها: دستگاه تزریق پلاستیک چینی پریفورم

  سیل در شهرهای ایران خرابی و تلفات زیادی به جای گذاشت طی بارش زیاد باران و تند بادها در روزهای اخیر، سیل خرابی و تلفات زیادی در شهرهای مختلف ایران به جای گذاشت. سیلابهای ناشی از پدیده مانسون از اول مرداد آغاز شد. در این سیلاب ها ۲۴ استان شامل : آذرباییجان شرقی، اصفهان، […]