آرشیو برچسب ها: حمل و نقل و نگهداری مواد پلاستیکی

حمل و نقل و نگهداری مواد پلاستیکی و دستگاه تزریق پلاستیک بارگیری، حمل و باراندازی مواد پلاستیکی باید با دقت انجام گیرد. انواع مختلف مواد پلاستیکی باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند. مواد پلاستیکی باید در انبارهای تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آن‌ها با خاک، مواد مضر، آب و یخ و برف […]