آرشیو برچسب ها: الودگی هوای تهران

  آلودگی هوا آلودگی هوای تهران دوباره اول شد مقدار آلودگی هوای تهران برای بار چندم در چند وقت اخیر بین شهرهای آلوده دنیا رتبه اول را به نام خود ثبت کرد. با توجه به وضعیت آلودگی هوا برای تمامی گروه ها به ویژه کودکان،سالمندان و گروه های پرخطر توصیه می شود جهت حفظ سلامت خود […]