آرشیو برچسب ها: استفاده از چوب به جای پلاستیک در حسگرهای هوشمند

استفاده از چوب به جای پلاستیک در حسگرهای هوشمند دستگاه تزریق پلاستیک محققان دانشگاه سیمون فریزر موفق به جایگزینی چوب به جای پلاستیک در حسگرهای دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا شدند تا آینده صنعت الکترونیک را دچار تحول کنند.