دستگاه های تزریق پلاستیک

دستگاه های تزریق پلاستیک


دستگاه تزریق پلاستیک 1100 تُن

دستگاه تزریق پلاستیک 1100 تن زنفا جهت تولید سپر خودرو ، صندلی پلاستیکی ،قطعات مبل ، میز عسلی و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

1.410.000.000 1.400.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 128 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 128 تن زنفا جهت تولید قطعات پزشکی ، لپ لپ ، سرنگ ، لوزام خانگی ، گلدان پلاستیکی کوچک و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

360.000.000 350.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 120 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 120 تن زنفا جهت تولید قطعات پزشکی ، لپ لپ ، سرنگ ، لوزام خانگی ، گلدان پلاستیکی کوچک و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است...

330.000.000 320.000.000

دستگاه تزریق پلاستیک 88 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 88 تن زنفا ماشین جهت تولید قطعات کوچک مانند درب نوشابه ، درب دبه ، پریز های برق و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

260.000.000 250.000.000