تمام پست های ارسال شده توسط: admin

درباره ی admin

  خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک   خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک صفحه خواندن قالب   برای خواندن قالب های ضبط شده و جاری کردن اطلاعات آن ها بر روی سیستم از صفحه‌ی اصلی کلید F10 و سپس کلید F5 و کلید F2 را فشار دهید. در صفحه‌ی خواندن و در موقعیت منبع از بین […]

آلارم ها (خطا ها) دستگاه تزریق پلاستیک   آلارم های دستگاه تزریق پلاستیک صفحه تنظیمات آلارم ها (مانیتور ۱) در این صفحه، آلارم عملکرد های دستگاه را تنظیم می نماییم و نام هر عملکرد در بالای هر ستون قابل مشاهده است.   برای دسترسی به صفحه تنظیمات آلارم‌ ها ابتدا از صفحه اصلی کلید (F10) […]

  حرارت دستگاه تزریق پلاستیک حرارت دستگاه تزریق پلاستیک F8 _ صفحه تنظیمات حرارت ها دراین صفحه و زیر مجموعه‌ی آن اطلاعات و تنظیمات حرارت را مشاهده می نمایید.   ۱ _ دمای تنظیمی در این موقعیت به ترتیب از چپ به راست دمای سر نازل، زون ۲ و دیگر زون ها قابل تنظیم می‌باشد. […]

  نازل دستگاه تزریق پلاستیک تنظیمات نازل دستگاه تزریق پلاستیک زنفا   F7 _ صفحه تنظیمات نازل در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات نازل را مشاهده می‌نمایید.   ۱ _ کالاسکه عقب در این موقعیت می‌توان مرحله اول کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار سرعت و زمان […]

ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک   ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک زنفا F6 _ صفحه تنظیمات ماهیچه کش ۱ _ هسته A در این موقعیت عملکرد ماهیچه کش A به صورت خاموش ماهیچه فعال (حرکت به صورت جک) و گیربکس فعال (حرکت به صورت چرخشی) تنظیم می‌گردد.   ۲ _ انتخاب نوع در این موقعیت […]

  پران دستگاه تزریق پلاستیک صفحه پران دستگاه تزریق پلاستیک زنفای F5 _  صفحه تنظیمات پران در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات پران را مشاهده می‌نمایید.   ۱ _ حالت پران در این سطر می‌توان نحوه‌ی عملکرد پران را با انتخاب گزینه‌ی خاموش: بی حرکت ایست: فقط جلو می‌آید و یا […]

شارژ دستگاه تزریق پلاستیک   شارژ دستگاه تزریق پلاستیک در این صفحه و زیر مجموعه های آن اطلاعات و تنظیمات بارگیری و مکش را مشاهده می‌نمایید.   ۱_ مراحل ۱ تا ۵ بارگیری در این مرحله می‌توان به ترتیب از بالا به پایین تراکم فشار سرعت و موقعیت بارگیری را تنظیم نمود. نکته: در این […]

تنظیمات تزریق پلاستیک تنظیمات تزریق پلاستیک زنفا صفحه تنظیمات تزریق F3 نکته روند تزریق در این دستگاه در شش مرحله مختلف می‌باشد که این مراحل با موقعیت های روی سیلندر (خط کش تزریق) از هم مجزا می‌شوند. سرعت و فشار هر یک از مراحل به صورت جداگانه تنظیم می‌شود و موقعیت آخرین مرحله تزریق برابر […]

آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای   آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای F2 صفحه تنظیمات گیره در این صفحه و زیر مجموعه‌ی آن اطلاعات و تنظیمات گیره بسته و گیره باز مشاهده می‌شود.   ۱ _ کورس گیره در این قسمت حداکثر مقدار بازشو گیره تنظیم می‌گردد.   ۲ _ جلو ۱ […]

  آموزش کار با دستگاه تزریق پلاستیک زنفای آموزش کار با PLC دستگاه تزریق پلاستیک زنفای با روش نمودن دستگاه و آماده به کار شدن سیستم صفحه نمایش اصلی مشاهده می گردد.   ۱ _  وضعیت کارکرد دستگاه در این موقعیت حالت کارکرد دستگاه به صورت دستی، درب اتوماتیک، چشم اتوماتیک و یا فول اتوماتیک […]