• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

ویژگی مهم مواد پلاستیکی و دستگاه تزریق پلاستیک

یک ویژگی مهم مواد پلاستیکی در صنعت فرایند پذیر بودن آن می باشد. اگر ماده ای قابل ذوب یا قابل حل باشد، در صنعت قابل استفاده است و گرنه نمی توان از آن استفاده صنعتی کرد چون نمی توان آن را برای تهیه مواد بکار ببریم.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.