• دستگاه تزریق پلاستیک چینی
    دستگاه تزریق پلاستیک چینی

مواد خام پلاستیک ها و دستگاه تزریق پلاستیک

امروزه صنعت پلاستیک شدیداً با صنعت نفت در ارتباط است در حقیقت نظر عمومی این است که در صورتی که نفت در دسترس نباشد نمی توان پلاستیکها را تولید کرد.
نمونه خام پلاستیک ها معمولاً به شکل خاکه یا دانه ای و به ندرت به صورت ذرات ریز پراکنده نیز هستند.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.