• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

فرایندهای جوشکاری و مواد پلاستیکی دستگاه تزریق پلاستیک

عمومی ترین فرایندهای جوشکاری برای پلاستیک ها جوشکاری اولتراسونیک جوشکاری اصطکاکی (جوشکاری دوار و جوشکاری ارتعاشی ) جوشکاری صفحه داغ، جوشکاری فرکانس بالا، جوشکاری القایی و جوشکاری هوای داغ می باشند. برای انتخاب فرایند جوشکاری باید موارد زیر را در نظر گرفت.

• مکان های مورد نیاز در اتصال
• مواد اجزاء یا قسمت ها
• شکل قسمت ها و طرح اتصالات
• اندازه طبقات
• ابزار کمکی (Suppliyer equipment )
بهترین نتیجه وقتی بدست می آید که قسمت هایی که با جوشکاری به هم متصل شد می باشنداز مواد مشابه باشند مواد غیر مشابه در یک حجم مشخص باید یکدیگر جوش داده شده اند.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.