زباله ها در شهرستان اسفراین بهداشتی دفن نمی شود

زباله ها در شهرستان اسفراین بهداشتی دفن نمی شود

رئیس اداره محیط زیست شهرستان اسفراین گفت: زباله ها در این شهرستان به صورت بهداشتی و اصولی دفن نمی شود.

رضا حبیبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه مساحت کل سایت دفن زباله در شهرستان اسفراین به پنج هکتار می رسد، اظهارکرد: دره هایی طبیعی، محل تلنبار زباله در این شهرستان هستند این در حالی است که در پروسه دفن بهداشتی زباله ها، ابتدا باید ترانشه زده شده و زباله ها روزانه کوبیده و با یک لایه خاک پوشانده شوند اما این اتفاق به علل مختلف در این شهرستان صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد : مکان یابی و فواصل محل دفن یا به نوعی همان تلنبار کردن زباله ها در اسفراین با مناطق شهری و روستایی به خوبی رعایت شده است و از این منظر مشکلی وجود ندارد.

به گفته حبیبی محل دفن گاه های زباله با هیچ حصاری از دیگر مناطق جدا نشده و همین امر سبب پراکندگی زباله های سبک نظیر پلاستیک، کاغذ، تجمع سگ های ولگرد، چرای دام ها در اطراف محل، ایجاد آلودگی و بوی مشمئز کننده و … شده است.

وی با اشاره به اینکه می توان تهدید تولید زباله را به فرصت تبدیل کرد، گفت: تکفکیک زباله از مبدا، تولید کود کمپوست، بازیافت زباله ها و البته درصورت تجمیع زباله ها در حجم زیاد می توان از زباله در تولید برق و گاز استفاده کرد که کاهش آسیب به طبیعت را به دنبال دارد.

زنفا دستگاه تزریق پلاستیک

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.