• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

رکورد صادرات پتروشیمی شکسته شد و دستگاه تزریق پلاستیک

پارسال در کنار ثبت رکورد بالاترین تولید و نسبت تولید به ظرفیت نصب شده، رکورد صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران هم با صدور 22 میلیون و 410 هزار تن شکسته شد.
حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران سال 96 نسبت به سال 95 حدود 2 میلیون تن افزایش یافته که بهره برداری از طرح های جدید و افزایش تولید در مجتمع های موجود دو علت اصلی افزایش صادرات پتروشیمی ایران در سال 96 به شمار می رود.
ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران هم پارسال با ثبت 2 میلیارد و 460 میلیون دلار در مقایسه با سال 95 به حدود 12 میلیارد و 12 میلیون دلار رسید که افزایش قیمت نفت پس از اجرای توافق کاهش تولید نفت اوپک مهمترین عامل جهش ارزش صادرات پتروشیمی ایران در سال 96 است.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.