• دستگاه تزریق پلاستیک چینی
    دستگاه تزریق پلاستیک چینی

روشهای شناخت پلاستیک و دستگاه تزریق پلاستیک

برای کمک به شناسایی نوع پلاستیک به کار رفته در مواد پلاستیکی نیمه کامل یا در قطعات قالبگیری شده پلاستیکی ( جدول شناسایی پلاستیکها) اثر دکتر زشتلینگ که در کتاب شناسایی پلاستیک ضمیمه شده است.
از مشخصه های مهم در شناسایی پلاستیک ها میتوان به حلالیت، چگالی و نرم شدن و رفتار به هنگام ذوب شدن می توان اشاره کرد.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.