• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

حمل و نقل و نگهداری مواد پلاستیکی و دستگاه تزریق پلاستیک

بارگیری، حمل و باراندازی مواد پلاستیکی باید با دقت انجام گیرد. انواع مختلف مواد پلاستیکی باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند. مواد پلاستیکی باید در انبارهای تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آن‌ها با خاک، مواد مضر، آب و یخ و برف جلوگیری شود. انبارهای بسته باید همواره تهویه شده و از تجمع گازهای قابل اشتعال در آن‌ها جلوگیری شود. انبارهای مواد پلاستیکی باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعلام و اطفای حریق احتمالی در آن‌ها تدابیر لازم اتخاذ گردد. درجه حرارت انبار باید مناسب با ماده پلاستیکی انبار شده و مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده مواد پلاستیکی باشد. برای کنترل و بازرسی انبار مواد پلاستیکی، نباید از چراغ شعله‌ای و مشعل استفاده نمود. انبار برخی مواد پلاستیکی که امکان دارد مورد هجوم موجودات زنده قرار گیرد، در صورت نیاز باید هر چند وقت یک ‌بار با مواد ضد عفونی کننده سم‌پاشی شود. انواع مصالح پلاستیکی به ویژه لوله‌ها باید به نحوی انبار شوند که تحت تنشهای بیش از حد مجاز قرار نگرفته و ویژگی‌های مطلوب آن‌ها تغییر نکند. قطعات آسیب دیده باید قبل از مصرف به نحو مطلوب و با نظر و تأیید دستگاه نظارت اصلاح و مرمت گردند و در غیر این صورت باید قطعات معیوب از کارگاه خارج گردد.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.