تنظیمات دستگاه تزریق پلاستیک

تنظیمات تزریق پلاستیک

تنظیمات تزریق پلاستیک زنفا

صفحه تنظیمات تزریق F3

نکته روند تزریق در این دستگاه در شش مرحله مختلف می‌باشد که این مراحل با موقعیت های روی سیلندر (خط کش تزریق) از هم مجزا می‌شوند. سرعت و فشار هر یک از مراحل به صورت جداگانه تنظیم می‌شود و موقعیت آخرین مرحله
تزریق برابر است با موقعیت پایان تزریق و شروع فشار دوم (فشار هولد). لازم به ذکر فرآیند تزریق پس از سپری شدن زمان تزریق موقعیت مارپیچ به موقعیت نهایی (آخرین مرحله تزریق) نرسد فرآیند تزریق بدون توجه به موقعیت مارپیچ به
صورت خودکار پایان یافته و مراحل فشار دوم شروع می‌شود. همچنین پنج مرحله فشار دوم نیز قابل تنظیم است که با زمان کنترل می‌شود لازم به ذکر است فشار اول برا ی پر کردن قالب و فشار دوم جهت فرم دهی و اتو کردن قطعه می‌باشد.

 

۱ _ مراحل ۱ تا ۶ تزریق (فشار اول)

در این مرحله می‌توان فشار سرعت و موقعیت به ترتیب از بالا به پایین در ۶ مرحله فشار اول تزریق را تنظیم نمود.

 

۲ _ زمان تزریق

در این گزینه می‌توان زمان مراحل فشار اول تزریق را تنظیم نمود.

 

۳ _ مراحل ۱ تا ۵ (هولد) فشار دوم

در این مرحله می‌توان فشار سرعت زمان به ترتیب از بالا به پایین در ۵ مرحله فشار دوم تزریق را تنظیم نمود.

 

۴ _ تبدیل

در این گزینه می‌توان حالت های فشار اول را بر اساس محل (خط کش) زمان یا فشار را تنظیم نمود.

 

۵ _ محل تزریق

در این موقعیت مقدار عددی خط کش تزریق مشاهده می‌گردد.

 

۶ _ مدت تزریق

در این موقعیت می‌توان اپتدای شروع هولد (فشار دوم) را مشاهده نمود.

 

۷ – انتها

در این موقعیت انتهای هولد یا تزریق را می‌توان مشاهده نمود.

پلاستیک چیست؟

یک پاسخ به تنظیمات تزریق پلاستیک
  1. ممنون بابت زحماتتون . عالی


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.