• دستگاه تزریق پلاستیک چینی
    دستگاه تزریق پلاستیک چینی

افزودنیهای پلاستیکها و دستگاه تزریق پلاستیک چینی

تقسیم فیزیکی این افزودنی ها به چهار گروه انجام می شود:
جامدات، لاستیکها، مایعات و گازها که از مورد آخر در ساخت بسپارهای سلولی استفاده می شود. از نظر عملکرد با گروه های بشتری روبرو هستسم که موارد ذیل مهمترین اند:
۱- پرکنها
۲- نرمسازها و نرم کننده ها .
۳- روان کننده ها و روان ساز ها
۴- افزودنی های ضد پیری
۵- دیر سوز کنندها
۶- رنگها
۷- عوامل پف دهنده
۸- عوامل شبکه ای کننده
۹- افزودنی های تخریب پذیر در مقابل امواج فرابنفش
در حالت کلی افزودنی ها باید از مشخصات زیر برخوردار باشند مگر آنکه به دلیل عملکرد شان چنین نیاز های منتفی باشد:
۱- باید از عملکرد موثر بر خوردار باشند
۲- باید تحت شرایط فرایند پایدار باشند
۳- باید تحت شرایط کارکرد پایدار باشند
۴- نباید مهاجرت یا رویایی داشته باشد.
۵- باید غیر سمی باشند و طعم و بو به ماده ندهند.
۶- باید ارزان باشد.
۷- نباید به شکل معکوس خواص بسپار را تحت تاثیر قرار دهند.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.