تنظیم آلارم دستگاه تزریق پلاستیک

آلارم ها (خطا ها) دستگاه تزریق پلاستیک

 

آلارم های دستگاه تزریق پلاستیک

صفحه تنظیمات آلارم ها (مانیتور ۱)

در این صفحه، آلارم عملکرد های دستگاه را تنظیم می نماییم و نام هر عملکرد در بالای هر ستون قابل مشاهده است.

 

برای دسترسی به صفحه تنظیمات آلارم‌ ها ابتدا از صفحه اصلی کلید (F10) سپس (F2) و (F3) را فشرده و صفحه تنظیمات آلارم ها را می توان مشاهده نمود.

 

۱ _ آلارم اتومات

در این موقعیت با انتخاب گزینه (خاموش) آلارم‌ های تنظیم شده در این صفحه غیر فعال و همچنین با انتخاب گزینه‌ی (روشن) آلارم‌ های تنظیم شده در این صفحه فعال می‌ شود.

با انتخاب گزینه‌ی (چینش مجدد) پس از سپری نمودن چندین ضرب از کارکرد اتوماتیک دستگاه، آلارم‌ ها در این صفحه به صورت اتوماتیک تنظیم می‌ شود.

 

۲ _ واقعی

در این سطر عدد واقعی Set point هر حرکت در همان سیکل مشاهده می‌ گردد.

 

۳ _ تغییر %

در این سطر تلرانس آلارم هر حرکت به درصد تنظیم می‌ گردد.

 

۴ _ تغییر

در این سطر تلرانس آلارم هر حرکت به عدد دلخواه وارد می‌ گردد. در صورتی که تلرانس را هم به (درصد) و هم به (مقدار) وارد نمایید؛ مجموع تلرانس‌های داده شده، تلرانس واقعی خواهد بود.

 

۵ _ حد

در این سطر حد بالای تلرانس آلارم هر حرکت مشاهده می‌ گردد.

 

۶ _ قبل

در این سطر عدد سیکل قبلی مشاهده می‌ گردد.

 

۷ _ حداقل

در این سطر حد پایین تلرانس آلارم هر حرکت مشاهده می‌ گردد.

 

۸ _ بستن(گیره)

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان بسته شدن گیره تنظیم می‌ گردد.

 

۹_ ایمنی

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان حفاظت قالب تنظیم می‌ گردد.

 

۱۰ _ فشار قفل

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان قفل قالب تنظیم می‌ گردد.

 

۱۱ _ باز(گیره)

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان بازشو گیره تنظیم می‌ گردد.

 

۱۲ _ انتهای باز

در این ستون تلرانس‌ های آلارم محل باز شو گیره از روی موقعیت تنظیم می‌ گردد.

 

۱۳ _ چرخه‌ی سیکل

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان یک سیکل کاری تنظیم می‌ گردد.

 

۱۴ _ پران

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان حرکت پران تنظیم می‌ گردد.

 

۱۵ _ مدت تزریق

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان تا رسیدن به موقعیت مورد نیاز تنظیم می‌ گردد.

 

۱۶ _ نگه داشتن

در این ستون تلرانس‌ های آلارم محل هولد از روی موقعیت تنظیم می‌ گردد.

 

۱۷ _ نگه داشتن

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان هولد تنظیم می‌ گردد.

 

۱۸ _ نگه داشتن

در این ستون تلرانس‌ های آلارم مقدار فشار هولد تنظیم می‌ گردد.

 

۱۹ _ ختم تزریق

در این ستون تلرانس‌ های آلارم محل ختم تزریق از روی موقعیت تنظیم می‌ گردد.

 

۲۰ _ اول تزریق

در این ستون تلرانس‌ های آلارم محل شروع تزریق از روی موقعیت تنظیم می‌ گردد.

 

۲۱ _ شارژ

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان کل بارگیری تنظیم می‌ گردد.

 

۲۲ _ زمان مکش

در این ستون تلرانس‌ های آلارم زمان مکش تنظیم می‌ گردد.

8 پاسخ به آلارم دستگاه تزریق پلاستیک
  1. ممنون – عالی بود
    لطفا تنظیمات گیره هم بذارید

  2. کمال تشکر بابت زحماتتون ، خدا قوت

  3. آقا ممنون . خیلی دنبال یه آموزش خوب گشتم . نبود


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.